Category: بی نشانها

کاغذ را گشودم و دیدم نوشته بسم الله الرحمن الرحیم

007

دستور العملهایی جهت زندگی ایمانی از مرحوم دولابی(ره)

۱_هر وقت در زندگی‌ات گیری پیش آمد و راه بندان شد، بدان خدا کرده است؛ زود برو با او خلوت کن و بگو با من چه کار داشتی که راهم را بستی؟ هر کس گرفتار است، در واقع گرفته ی یار است.

۲_زیارتت، نمازت، ذکرت و عبادتت را تا زیارت بعد، نماز بعد، ذکر بعد و عبادت بعد حفظ کن؛ کار بد، حرف بد، دعوا و جدال و… نکن و آن را سالم به بعدی برسان. اگر این کار را بکنی، دائمی می شود؛ دائم در زیارت و نماز و ذکر و عبادت خواهی بود.es1

۳_اگر غلام خانه‌زادی پس از سال ها بر سر سفره صاحب خود نشستن و خوردن، روزی غصه دار شود و بگوید فردا من چه بخورم؟ این توهین به صاحبش است و با این غصه خوردن صاحبش را اذیت می کند. بعد از عمری روزی خدا را خوردن، جا ندارد برای روزی فردایمان غصه دار و نگران باشیم. ادامه نوشته

اگر کسی از نجف به قصد زیارت آیت الله مرندی برود ارزش دارد

marandi

گول این جمعیت را نخورفقط با خدابساز

005

برای تشرف آماده باش!

03404

Ver peliculas online