Category: علامه طباطبائی(ره)

غریزه واقع بینى انسان

وقتى که انسان، غریزه واقع بینى خود را به کار انداخت، به هر گوشه و کنار جهان آفرینش که نگاه کند، دلایل فراوانى بر وجود پروردگار و آفریننده جهان مى‏بیند، زیرا انسان با غریزه واقع خود درک می کند که هر یک از این آفریده‏ ها که از نعمت هستى برخوردارند و هر کدام در هستى خود خواه ناخواه راهى معین می پیماید و پس از چندى جاى خود را به دیگران می دهند ادامه نوشته

این‏ها همه اطوار و اشکال ظهورات حق است

تلمیذ: بعضى‏ها در سخنان خود هنگام تکلم، ضمیر أنا استعمال نمی کنند و نمی گویند: من چنین کردم، و یا من رفتم و گفتم و امثال ذلک، بلکه پیوسته ضمیر غایب «هو» استعمال میکنند و میگویند: چنین کرد، رفت، غذا خورد. آیا منظورشان از این قسم تکلم، تأدب است، که میخواهند خود را عادت به من گفتن ندهند، و از منیت و نسبت افعال مختلف به خود، خوددارى کنند؟ و یا منظورشان استناد افعال به حق است و نمیخواهند پاى خود را در میان آورند، و خود را در مقابل حضرت حق، ذى وجودى پندارند؟allameh02

گرچه این مقام، مقام توحید صرف نیست و در آن مقام، غیر از حضرت حق چیزى دیده نمی‏شود و نسبت افعال به خود هم در حقیقت نسبت به حق است تبارک و تعالى.

علامه: در بعضیها شاید به حسب ظاهر همان جنبه تأدب باشد که نمیخواهند خود را عادت به مَن مَن گفتن بدهند، و براى مقام توحیدى یک نحو زمینه فراهم کردن باشد.

در مسئله توحید چنین به خاطر دارم که حضرت صادق علیه السلام بسیار توجه و تمایل دارند به این‏که لفظ هُوَ را به خدا برگردانند، که به مقام ذات اشاره کند. اگر این جور باشد هُوَیى جز خدا نداریم، و دیگر مسئله تمام است.

ادامه نوشته

مراقبت یعنی کشیک نفس کشیدن

علامه طباطبائی(ره) می فرمود:

«در شب و روز زمانی را برای حسابرسی خود قرار بدهید و ببینید که این بیست و چهار ساعت چگونه بر شما گذشته، اهل محاسبه باشید، همانطور که یک بازرگان، یک کاسب، دخل و خرج خود و صادرات و واردات خود را حساب می کند، شما ببینید در شبانه روزی که بر شما گذشته چه چیزی اندوخته اید، چه گفته اید، یک یک رفتار و گفتارتان را حساب برسید، از نادرستی ها استغفار کنید و سعی کنید تکرار نشود و برای آنچه شایسته و صالح و به فرمان حاکم عقل بود خدا را شاکر باشید، تا به تدریج برای شما تخلق به اخلاق ربوبی ملکه بشود.»allameh03

آیت الله استاد حسن زاده آملی می فرماید:

یکی از کلمات قصار علامه طباطبایی، این بود که:

«ما کاری مهم تر از خودسازی نداریم.»

البته این نه به این معناست که انسان همه کارها و وظایفش را کنار بگذارد و برود یک گوشه ای مشغول خودسازی شود، بلکه خودسازی اصلی در اجتماع بودن و به وظایف خود عمل کردن و گناه نکردن است

ادامه نوشته

به چه اعمالی دست بزنم تا بر نفس مسلط شوم؟

جوانی در نامه‌ای به علامه نوشت: «جوانی هستم ۲۲ ساله، در محیط و شرایطی زندگی می‌کنم که هوای نفس و آمال بر من تسلط فراوان دارد و مرا اسیر خود ساخته‌اند و سبب باز ماندنم از حرکت به سوی‌الله شده‌اند. به چه اعمالی دست بزنم تا بر نفس مسلط شوم و این طلسم شوم را که همگان گرفتار آنند، بشکنم و سعادت بر من حکومت کند؟ نصیحت نمی‌خواهم، بلکه دستورات عملی برای پیروزی لازم دارم.»jefuu008

در پاسخ نوشتند: «برای موفق شدن و رسیدن به منظوری که در نامه مرقوم داشته‌اید، لازم است همتی برآورده و توبه‌ای نموده، به مراقبه و محاسبه پردازید. به این نحو که هر روز که هنگام صبح از خواب بیدار می‌شوید، قصد جدی کنید که در هر عملی که پیش می‌آید، رضای خدا را مراعات خواهم نمود. آن وقت در سر هر کاری که می‌خواهید انجام دهید، نفع آخرت را منظور خواهید داشت؛به طوری که اگر نفع اخروی نبود، انجام نخواهید داد و وقت خواب چهار پنج دقیقه در کارهایی که روز انجام داده‌اید، فکر کرده و یکی یکی از نظر خواهید گذرانید.

هر کدام مطابق رضای خدای انجام یافته، شکر بکنید و هر کدام تخلف شده، استغفار. این رویه را هر روز ادامه دهید. این روش گرچه در ابتدا سخت است و در ذائقه نفس تلخ، ولی کلید نجات و رستگاری است و هر شب پیش از خواب اگر توانستید سور مسبّحات (حدید، حشر، صف، جمعه و تغابن) را بخوانید و اگر نتوانستید، تنها سوره حشر را بخوانید و پس از ۲۰ روز، حالات خود را برای بنده بنویسید. ان‌شاء‌الله موفق خواهید بود.

اگر فرد در مشکل اخلاقی گیر کرد، خدا به یاد انسان خواهد بود.

یکی از فضلا که چند سالی در محضر علامه درس خوانده می‌گوید:

«عازم بیت‌الله الحرام بودم، برای خداحافظی خدمت علامه رفتم و گفتم نصیحتی بفرمایید که توشه راهم باشد. allameh02این آیه را قرائت فرمودند: «فاذکرونی اذکرکم: به یادم باشید تا به یادتان باشم.» بعد افزودند: «به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد. اگر خدا به یاد انسان بود، از جهل رهایی می‌یابد و اگر در کاری ماند، نمی‌گذارد عاجز شود و اگر در مشکل اخلاقی گیر کرد، خدایی که دارای اسماء حسنی است و متصف به صفات عالیه، البته به یاد انسان خواهد بود.»

Ver peliculas online