Category: استاد شیخ محمدباقر تحریری

مجید بودن را به قرآن نسبت می دهد که به معنی فیض مستمر اوست

 • کلمه مجید از مجد گرفته شده و به معنی بزرگی و کریمی که لطف و بخشش زیادی دارد می باشد .
 • موجودات در روابط ظاهری هم تاثیر گذارند و هم متاثر می شوند و این به حسب استعدادات آنها می باشد .
 • موجود مجید مطلق موجودی است که همواره از او فیض و بخشش می رسد و از او کم نمی شود و جائی هم تکیه ندارد .
 • خداوند متعال در قرآن یک جا مجید را به خود نسبت می دهد که در کنار حمید آمده است . حمید دارای کمالات مطلقه بوده و مجید ظهور این کمالات است .40253324
 • در دو جای دیگر مجید بودن را به قرآن نسبت می دهد که به معنی فیض مستمر اوست .
 • مجید در قرآن یکبار هم به عنوان صفت عرش الهی آمده است .
 • فیاضیت حضرت حق ذاتی و ابتدائی است و همه چیز به او بر می گردد که اِناّ لِلّهِ وَ اِنّا اِلَیهِ راجِعوُنَ .
 • در این شروع و رجوع انسان حتما آزمایش شده و در کوره امتحان قرار می گیرد .
 • شروع یعنی توجه به اصل فبض و رجوع یعنی تکیه همه موجودات به خداوند که در این میان رجوع انسان به نحوه ای خاص می باشد.

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید.

اول باید از نافرمانی دور شد و دوم ملتزم به فرمان الهی

شرح خطبه غدیریه چلسه چهاردهم

 • زال به معنی از بین رفتن است و با حرف نفی معنای از بین رفتن نفی می شود یا در ابتدا که می شود لم یزلی و یا در آخر از بین نمی رود که می شود لا یزالی .
 • برای رسیدن به حقائق غیبی و ماورائی عقل انسان بایستی باورمند بشود و ایمان بیاورد و با عمل صالح هم همراه بشود . My beautiful picture
 • اگر ثابت بشود که مخلوقات ملکوتی غیر مادی خارج از حیطه زمان و مکان داشته باشند آنها درک خود و خداوند متعال را دارند و فیض حضرت و حامد خداوند هستند .
 • موجودات مکانی و زمانی تنزل یافته آن موجودات مجرده و خارج از زمان و مکان هستند که به تعبیر قرآنی خزائن اشیاء هستند .
 • مانند مصداق خارجی صورتی که در ذهن ما از اشیاء هست به شکلی که شیء خارجی تجزیه می شود و همینطور صورت ذهنی تجزیه می شود اما در عین حال صورت باقی می ماند که آن صورت تجرد مثالی مصداق خارجی و مادی است و صورت نوع انسان که مفهومی کلی از صورت های ذهنی مصادیق مختلف خارجی است تجرد عقلی مصادیق خارجی و مادی است .
 • ستایشگر بودن ملائکه که درکی از حمد خود دارند برای این است که ما هم حمد خدا را بگوئیم ، حمد قولی و حمد فعلی و عملی .
 • اول باید از نافرمانی دور شد و دوم ملتزم به فرمان الهی بشویم و سوم بدانیم این دو امر شایسته آن مقام ربوبی نیست .
 • در آیات قرآنی و اذکار نماز تسبیح به همراه حمد آمده است .

دانلود فایل صوتی

منِِ واقعی آن است که عین ربط به رب است

 • همه انسان ها در طول مسیر حیات خود فراز و نشیب هائی دارند از انبیاء و اولیاء گرفته تا انسان های معمولی ، منتها درجه این فراز و نیب ها متفاوتند .
 • انسان هم دید درون نگر دارد و هم برون نگر که بایستی در هر دو زمینه نگرشی اصلاحی داشته باشد .
 • در همه مراحل زندگی یک هم و غم اساسی باید داشت و آن ، هم واحد ارتباط با خداست   .as
 • عزت ایمانی را خداوند به انسان می دهد که بایستی آن را نسبت به دشمنان خدا بروز دهد در صورتی که در برابر خدا ذلت محض ارائه می شود .
 • منِِ واقعی آن است که عین ربط به رب است و باید همان را دنبال کند و تعلیمات دینی هم برای مرور این حقیقت است .
 • رسیدن به مطلق باید دائمی و مطلق بشود و برای این تقاضای ذکر دائم می کنیم .
 • جماعت جلوه کوچکی از عزت مومنین است .
 • حالات انسان باید همواره بین عزت یافتن و ذلت از ناحیه فقر وجودی باشد .

دانلود فایل صوتی

اول معرفت به این است که افاضه کمالات همه از اوست

 • انسان موحد همه موجودات را فیض خدا می داند و کشش او به آنها جهت دار می شود  .
 • محبین واقعی خدا به غیر خدا پناه نمی برند و اگر به موجودی توجه دارند به این جهت است که آن آیه ای از وجود خداست .
 • چهار دسته هستند که خداوند متعال محبت خود را بر آنها واجب گردانیده است  .684631131
 • علامت محبین خداوند متعال اول معرفت به این است که افاضه کمالات همه از اوست . ادامه نوشته

همه موجودات به نوعی محبت به خداوند متعال دارند

 • محبت عبارت است از کشش به سمت چیزی که بخواهد با او اتصال برقرار کند و در بعضی موارد با آن متحد شود .
 • آنچه که به سمت او کشیده می شود به گونه ای کمال اوست .
 • هر قوه ای به مقتضای کمال خود کششی دارد مانند قوه غاذیه که به سمت غذا که محبوب اوست میرود و همینطور است سایر قوا مانند واهمه متخیله و عاقله  .1235201233
 • چون خدای متعال کمال مطلق است و هر جویای کمال به سمت او کش فطری دارد لذا همه فقیر آن غنی بالذات هستند .
 • همه موجودات به نوعی محبت به خداوند متعال دارند . ادامه نوشته

Ver peliculas online