اگر گناه نکنید، خیلی چیزا به شما میدنا

امام صادق فرمود یا مهذب، ایاک والذنوب، از گناهان بترسید. و حتی الشیعیانا، و شیعیان ما را هم از گناه بترسون که گناه نسبت به شما خیلی صریح است. شیطان با دیگران خیلی کار نداره، اون یه افسار داره می اید خودش دیگه. شما هستید که شیطان خیلی زور می‌زند شما را از راه بیرون ببرد، خیلی مواظب خودتون باشید. miyaneji1
من مکرر تو این مسجد به رفقام عرض کردم که من بگم شما زیارت عاشورا بخوانید. نه نمی‌گم، مستحب است، خیلی هم خوبه، هر کی بتواند، بخواند، مداومت داشته باشد، خیلی خیلی خوبه، ولی من نمی‌گم. بگم شما نماز شب بخوانید، خیلی خوبه نماز شب، اما من عرض نمی‌کنم. عرض می‌کنم شما گناه نکنید،‌ یک کلمه. حرام نکنید، خلاف نکنید. اگر گناه نکنید، خیلی چیزا به شما میدنا،‌ اون قضیه باربری که در تبریز معروفه، قبر داره اونجا. میگن داشته از بازار رد می‌شده، بازارهای تبریز خیلی طاقای بلندی دارن، از اون بالا یه بچه‌ای پرت شد. اینم بار رو کولش بود، داشت می‌رفت، همونجا گفت نگهدار، بچه وسط آسمان و زمین ایستاد، رسید، او گرفت و گذاشت زمین. ریختن مردم بیچاره لباسش را پاره کردند. گفت چرا لباسم رو پاره می‌کنی؟ گفتند تو کرامت کردی. گفت چیزی نشده که، من در این باربری، حمالی، یک عمر به حرف او رفتم. اونم در خدایی، آقایی یک دفعه حرف قبول کرده. ما کی چیزی خواستیم گفتیم حمال نشیم، کی گفتیم باربر نشیم، کی گفتیم پلو می‌خوایم، چلو می‌‌خوایم .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Ver peliculas online