مجید بودن را به قرآن نسبت می دهد که به معنی فیض مستمر اوست

  • کلمه مجید از مجد گرفته شده و به معنی بزرگی و کریمی که لطف و بخشش زیادی دارد می باشد .
  • موجودات در روابط ظاهری هم تاثیر گذارند و هم متاثر می شوند و این به حسب استعدادات آنها می باشد .
  • موجود مجید مطلق موجودی است که همواره از او فیض و بخشش می رسد و از او کم نمی شود و جائی هم تکیه ندارد .
  • خداوند متعال در قرآن یک جا مجید را به خود نسبت می دهد که در کنار حمید آمده است . حمید دارای کمالات مطلقه بوده و مجید ظهور این کمالات است .40253324
  • در دو جای دیگر مجید بودن را به قرآن نسبت می دهد که به معنی فیض مستمر اوست .
  • مجید در قرآن یکبار هم به عنوان صفت عرش الهی آمده است .
  • فیاضیت حضرت حق ذاتی و ابتدائی است و همه چیز به او بر می گردد که اِناّ لِلّهِ وَ اِنّا اِلَیهِ راجِعوُنَ .
  • در این شروع و رجوع انسان حتما آزمایش شده و در کوره امتحان قرار می گیرد .
  • شروع یعنی توجه به اصل فبض و رجوع یعنی تکیه همه موجودات به خداوند که در این میان رجوع انسان به نحوه ای خاص می باشد.

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید.

Comments are closed.

Ver peliculas online