سه چیزی که خدا دوست داره

سه چیز رو خدا بدش می آید، یک حدیث(۱) است، یکی پرخوری،یکی پر خوابی، یکی پر حرفی، سه چیز را خدا خوشش میاد، کم غذا بخوره آدم،کم بخوابه، کم هم حرف بزند، ثلاثه یحبه الله و ثلاثه یبغض الله

آن سه چیزی که خدا دوست داره چی شد؟ قِلَّهُ الکَلامِ ، وقِلَّهُ المَنامِ ، وقِلّهُ الطَّعامِ138331

(۱)- عنه صلی الله علیه و آله: ثَلاثَهٌ یُحِبُّهَا اللّه ُ : قِلَّهُ الکَلامِ ، وقِلَّهُ المَنامِ ، وقِلّهُ الطَّعامِ . ثَلاثَهٌ یُبغِضُهَا اللّه ُ : کَثرَهُ الکَلامِ ، وکَثرَهُ المَنامِ ، وکَثرَهُ الطَّعامِ

رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند ، سه چیز را دوست مى دارد : کم گویى ، کم خوابى و کم خورى ؛ و سه چیز را خداوند دشمن مى دارد : پُرگویى ، پُرخوابى و پُرخورى(تنبیه الخواطر ۲۱۳/۲)

Comments are closed.

Ver peliculas online