پیروى از انبیاء و اولیای الهى

اى عزیزان من! چون به این‏ اندیشه پا فشارى نمودید و به قدر استعداد خود به خدا آشنائى پیدا نمودید، خواهید فهمید (در هر اندازه از معرفت خدا باشید) بالاتر از شما باید موجود باشد (زیرا درک می کنید مطالبى را، ولى بطور ناقص، یا آنکه چیزى را درک می کنید و چیزى را نمی دانید) تا نواقص و ندانسته‏ هایتان را به شما بگوید، خداوند هم طبیبى کامل و آشنائى مقرب را در میان خلائق گذارده تا رفع امراض و دردهاى بشر را بنماید تا کسى نگوید نمی دانستم. آن‏ها کیانند؟ انبیاى گرام و اولیاى عظام (ع) وابستگان به حق یا به منبع وحى [می باشند].pah1

 اى عزیزان من! باید پس از شناسائى ایشان ( انبیا، و اولیاء علیهم السلام ) سرپیچى از فرامین آنان را کنار گذاشته و به گفتار و اعمال و رفتارشان عمل نمایید تا طریق فطرت [را] که خود شناسى و خداشناسى است پیموده باشید.

اى عزیزان من! هر چه براى بشر از سعادت دنیوى و اخروى و ملکوتى به‏ دست می آید، از این راه است. دست از دامانشان بر مدارید

پند نامه سعادت، ص: ۲۴

Comments are closed.

Ver peliculas online