اگر کسی حالا در مجلس عزا نشسته یا در خانه خودش نشسته جریان کربلا یادش بیاید و یک آه بکشد این آه تسبیح است

…. اصل اول این است که سالار شهیدان و زینب کبرا(سلام الله علیهما) هر کدام از اینها عقیله بنی‌هاشم‌اند عقل هم در این است که رهبری مردم را اگر مربوط به مسائل علمیِ محض باشد با تدریس و تألیف و تدوین حل کند اگر علم و عمل با هم باشد باید هم آن مسائل تئوری و علمی را ارائه کنند و هم عملاً نشان بدهند این هم اصل دوم, پس اصل اول این است که اینها در جهان انسانی, عقل کامل‌اند; اصل دوم این است که اینها که معلّم‌اند اگر بخواهند مسائل علمیِ محض را تعلیم بدهند راهش تدریس است و تألیف است و تفسیر است و امثال ذلک, اگر بخواهند مسائل علمیِ آمیخته با عملی را ارائه کنند راهش علاوه بر ارائه علمی حضور در صحنه عمل است

url ادامه نوشته

خداشناسى خود به خود بر روى تمام شخصیت و روحیه و اخلاق و اعمال بشر اثر میگذارد.

  • خداشناسى خود به خود بر روى تمام شخصیت و روحیه و اخلاق و اعمال بشر اثر میگذارد.
  • این‏گونه ایستادن و ابراز داشتن، عبادت است و جز براى خدا جایز نیست؛ ولى این اظهار و ابراز ما تا چه اندازه داراى «صدق» است، یعنى ما در عمل تا چه اندازه قید تسلیم در برابر غیر خدا را رها کرده‏ ایم و در مقابل ذات او تسلیم محض هستیم.
  • برخى تا این حد پیش میروند که عملًا جز امر خدا بر وجود آنها حاکم نیست؛ از درون و برون، فرماندهى جز خدا ندارند.
  • رضاى خدا همان راهى است که انسان را به کمال واقعى خود میرساند.
  • یک نفر عبادتگر آنچه را در حال عبادت با خداى خویش در میان میگذارد، در متن زندگى آن را پیاده میکند و به مرحله «صدق» درمی‏آورد.
  • توحید اسلامى هیچ انگیزه‏اى غیر خدا را نمی پذیرد.
  • این‏که گفته می‏شود کار براى خدا یعنى کار براى خلق، راه خدا و خلق یکى است و براى خدا یعنى براى خلق، وگرنه کار براى خدا منهاى خلق آخوند بازى و صوفیگرى است، سخن نادرستى است.

121601_907

ادامه نوشته

Ver peliculas online